• Rekrutacja

     • Rekrutacja do VII PLO na rok szkolny 2021/22

     • W związku z ogromnym zainteresowaniem naszą szkołą i wielką liczbą chętnych informujemy, że z dniem 1 grudnia 2020 rozmowy rekrutacyjne do klas pierwszych VII PLO im. M. Reja w Krakowie na rok szkolny 2021/22 zostają ZAWIESZONE do 31 stycznia 2021. 

       Dyrekcja VII PLO
                                      

       

     • Rekrutacja do VII PLO rok szkolny 2020/21

     • dla Rodziców i Uczniów po zakwalifikowaniu do szkoły podpisaniu umowy)

       

      Szanowni Państwo,

      W związku z ogłoszeniem przez Ministra Edukacji Narodowej decyzji o przesunięciu terminu przeprowadzenia egzaminu ośmioklasisty, poniżej procedura zamykającą nabór do VII Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Krakowie:

      1. Zgodnie z umową o świadczenie usług dydaktycznych świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz kartę zdrowia należy dostarczyć do sekretariatu VII PLO w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2020 - wtorek (warunek konieczny) – ul. Grodzka 60, w godzinach 9.00-14.00.
      2. Certyfikat potwierdzający wyniki osiągnięte na egzaminie ósmoklasisty (zgodnie terminarzem i decyzją MEN) należy dostarczyć do sekretariatu VII PLO między 24 a 28 sierpnia 2020.

       

      Dyrekcja VII PLO im. M. Reja w Krakowie

     • Nabór do VII PLO

     • Nabór do VII Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Krakowie na rok szkolny 2020/2021 został zakończony.

       

      Nabór do VII PLO odbywa się na następujących zasadach:

      KROK 1: należy telefonicznie umówić spotkanie z wicedyrektorem szkoły  (spotkanie rozumiemy jako rodzaj rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem). W tym  celu prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, tel. 572-294-098.

      KROK 2 : na spotkaniu powinien pojawić się kandydat oraz przynajmniej jeden z rodziców / prawnych opiekunów.

      KROK 3: podczas rozmowy kwalifikacyjnej chcielibyśmy mieć wgląd w dokumenty kandydata (świadectwo ukończenia klasy siódmej, dyplomy, wyróżnienia, inne świadectwa dające pojęcie o zainteresowaniach/pasjach/szczególnych osiągnięciach).

      KROK 4: rodziców kandydatów, którzy pomyślnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, chcemy na przełomie I/II 2020 r. zapraszać do podpisania umów.

  • Kontakty

   • VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Krakowie Prywatna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Krakowie
   • 12 423-03-72 (telefon, fax) 572 294 098 - liceum 663 905 633 - szkoła podstawowa
   • 31-044 Kraków ul. Grodzka 60
   • biuroszkolyreja@gmail.com
   • psprejkrakow@gmail.com
   • NIP 676 252 19 82
   • Krakowska Fundacja Edukacyjna im. Samuela Bandtkiego 29 1240 1431 1111 0000 1045 0860
  • Logowanie