• Szkoły Reja

   • VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące

   •  

    Statut VII Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego plik do pobrania

    Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa  w związku z pandemią Covid - 19  plik do pobrania

  • Prywatna Szkoła Podstawowa 

  •  

   Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej plik do pobrania

   Kryteria ocen z zachowania Prywatnej Szkoły Podstawowej plik do pobrania

   Procedura udziału w wycieczkach uczniów/uczennic Prywatnej Szkoły Podstawowej im. M. Reja pozostających w leczeniu plik do pobrania

   Regulamin świetlicy Prywatnej Szkoły Podstawowej plik do pobrania

   Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa  w związku z pandemią Covid - 19 plik do pobrania