• Krakowska Fundacja Edukacyjna im. J.S. Bandtkiego

   • Zarząd Fundacji

    Prezes           Waldemar Uhl

                           Andrzej Kułak

                           Halina Kusiak

    Krakowska Fundacja Edukacyjna im. J.S. Bandtkiego

    31-044 Kraków
    ul. Grodzka 60

    NIP 676 252 19 82

     

    KOMUNIKAT


    Działając z upoważnienia Prezesa Krakowskiej Fundacji Edukacyjnej im. J.S. Bandtkiego, prowadzącej VII Prywatne LO oraz Prywatną Szkołę Podstawową im. Mikołaja Reja w Krakowie, informuję o wysokości opłat za naukę dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/21:

    umowy zawarte po raz pierwszy na rok szkolny 2020/21              - 850,00 PLN miesięcznie,
    umowy zawarte po raz pierwszy na rok szkolny 2019/20              - 800,00 PLN miesięcznie,
    umowy zawarte po raz pierwszy z lat wcześniejszych                     - 750,00 PLN miesięcznie.

    RODZEŃSTWO
    Za pierwsze dziecko - odpowiednio do umowy - pełna kwota, a za drugie i następne po 600,00 PLN miesięcznie.

    Z upoważnienia
    Piotr Machowski

    Dyrektor

    nr konta - rachunek bieżący
    29 1240 1431 1111 0000 1045 0860


   • Z kart historii

   • Krakowska Fundacja Edukacyjna im. J.S. Bandtkiego w Krakowie powstała w 2017 r. (daniej Fundacja Edukacyjna im. J.S. Bandtkiego). W preambule statutu czytamy

    Społeczność ewangelicka miasta Krakowa powołuje Fundację Edukacyjną im. Jerzego Samuela Bandtkiego, której zamiarem będzie utworzenie Szkoły Ogólnokształcącej - Liceum. Nawiązujemy tym samym do bogatej tradycji protestanckiej działalności edukacyjnej w naszym mieście,, sięgającej okresu Reformacji. Szczególnie chlubnie zapisały się na tym polu zasługi Patrona naszej Fundacji - profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, J. S, Bandtkiego, który w 1826 r. założył szkołę ewangelicką, działającą nieprzerwanie do 1939 r. Szkoła, którą chcemy założyć, winna kierować się duchem poszukiwania prawdy naukowej i nie ulegać wpływom żadnych ideologii ani doktryn religijnych. Pragniemy by młodzież była wychowywana w duchu wolności i dążenia do prawdy, by zdobywanie wiedzy było połączone z krytyczną refleksją. Oczekujemy, że szkoła będzie kształtować poczucie odpowiedzialności, zarówno wobec siebie jak i innych. Szkoła będzie otwarta dla wszystkich, bez względu na pochodzenie społeczne i przynależność religijną, ucząc tolerancji i szacunku dla odmiennych poglądów.

  • Kontakty

   • VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Krakowie Prywatna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Krakowie
   • 12 423-03-72 (telefon, fax) 572 294 098 - liceum 663 905 633 - szkoła podstawowa
   • 31-044 Kraków ul. Grodzka 60
   • biuroszkolyreja@gmail.com
   • psprejkrakow@gmail.com
   • NIP 676 252 19 82
   • Krakowska Fundacja Edukacyjna im. Samuela Bandtkiego 29 1240 1431 1111 0000 1045 0860
  • Logowanie