• Krakowska Fundacja Edukacyjna im. J.S. Bandtkiego

   • Zarząd Fundacji

    Prezes           Waldemar Uhl

                           Andrzej Kułak

                           Halina Kusiak

                           Stefan Kozieł

    Krakowska Fundacja Edukacyjna im. J.S. Bandtkiego

    31-044 Kraków
    ul. Grodzka 60

    NIP 676 252 19 82

     

    KOMUNIKAT

    Uprzejmie informujemy, że od września 2023 r. wysokość czesnego za naukę dzieci w szkołach wynosi:

    1300,00 PLN miesięcznie - liceum;

    1350,00 PLN miesięcznie - szkoła podstawowa.

    Wysokość czesnego za drugie i kolejne dziecko w szkole to kwota 800,00 PLN na miesiąc.

    Nie zmienia się numer konta do przelewów:

    29 1240 1431 1111 0000 1045 0860

    W tytule prosimy o podawanie imienia i nazwiska dziecka.    Piotr Machowski
    Dyrektor Zarządzający Szkól Reja
    Z up. Prezesa

     

   • Z kart historii

   • Krakowska Fundacja Edukacyjna im. J.S. Bandtkiego w Krakowie powstała w 2017 r. (daniej Fundacja Edukacyjna im. J.S. Bandtkiego). W preambule statutu czytamy

    Społeczność ewangelicka miasta Krakowa powołuje Fundację Edukacyjną im. Jerzego Samuela Bandtkiego, której zamiarem będzie utworzenie Szkoły Ogólnokształcącej - Liceum. Nawiązujemy tym samym do bogatej tradycji protestanckiej działalności edukacyjnej w naszym mieście,, sięgającej okresu Reformacji. Szczególnie chlubnie zapisały się na tym polu zasługi Patrona naszej Fundacji - profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, J. S, Bandtkiego, który w 1826 r. założył szkołę ewangelicką, działającą nieprzerwanie do 1939 r. Szkoła, którą chcemy założyć, winna kierować się duchem poszukiwania prawdy naukowej i nie ulegać wpływom żadnych ideologii ani doktryn religijnych. Pragniemy by młodzież była wychowywana w duchu wolności i dążenia do prawdy, by zdobywanie wiedzy było połączone z krytyczną refleksją. Oczekujemy, że szkoła będzie kształtować poczucie odpowiedzialności, zarówno wobec siebie jak i innych. Szkoła będzie otwarta dla wszystkich, bez względu na pochodzenie społeczne i przynależność religijną, ucząc tolerancji i szacunku dla odmiennych poglądów.

  • Kontakty

   • VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Krakowie Prywatna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Krakowie
   • 12 423-03-72 - sekretariat liceum 572 294 098 - sekretariat liceum 663 905 633 - sekretariat szkoła podstawowa
   • ul. Grodzka 60 31-044 Kraków Poland
   • NIP 676 252 19 82
   • Krakowska Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Samuela Bandtkiego 29 1240 1431 1111 0000 1045 0860
  • Logowanie