• Krakowska Fundacja Edukacyjna im. J.S. Bandtkiego

   • Zarząd Fundacji

    Prezes           Waldemar Uhl

                           Andrzej Kułak

                           Halina Kusiak

    Krakowska Fundacja Edukacyjna im. J.S. Bandtkiego

    31-044 Kraków
    ul. Grodzka 60

    NIP 676 252 19 82

     

    KOMUNIKAT

    Uprzejmie informujemy, że od września 2021 r. wysokość czesnego zostaje ujednolicona dla wszystkich umów podpisywanych do roku szkolnego 2020/21. Będzie wynosić 900,00 PLN miesięcznie.
    Pozostałe umowy pozostają bez zmian.

    Umowy podpisywane na rok szkolny  2021/22 wysokość czesnego 950,00 PLN miesięcznie.

    Czesne miesięczne za rodzeństwo wynosi: za pierwsze dziecko pełna kwota, a za drugie i następne po 650,00 PLN miesięcznie.
    Nie zmienia się numer konta do przelewów:
    29 1240 1431 1111 0000 1045 0860
    W tytule prosimy o podawanie imienia i nazwiska dziecka.    Piotr Machowski
    Dyrektor Szkół Reja
    Z up. Prezesa

     

   • Z kart historii

   • Krakowska Fundacja Edukacyjna im. J.S. Bandtkiego w Krakowie powstała w 2017 r. (daniej Fundacja Edukacyjna im. J.S. Bandtkiego). W preambule statutu czytamy

    Społeczność ewangelicka miasta Krakowa powołuje Fundację Edukacyjną im. Jerzego Samuela Bandtkiego, której zamiarem będzie utworzenie Szkoły Ogólnokształcącej - Liceum. Nawiązujemy tym samym do bogatej tradycji protestanckiej działalności edukacyjnej w naszym mieście,, sięgającej okresu Reformacji. Szczególnie chlubnie zapisały się na tym polu zasługi Patrona naszej Fundacji - profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, J. S, Bandtkiego, który w 1826 r. założył szkołę ewangelicką, działającą nieprzerwanie do 1939 r. Szkoła, którą chcemy założyć, winna kierować się duchem poszukiwania prawdy naukowej i nie ulegać wpływom żadnych ideologii ani doktryn religijnych. Pragniemy by młodzież była wychowywana w duchu wolności i dążenia do prawdy, by zdobywanie wiedzy było połączone z krytyczną refleksją. Oczekujemy, że szkoła będzie kształtować poczucie odpowiedzialności, zarówno wobec siebie jak i innych. Szkoła będzie otwarta dla wszystkich, bez względu na pochodzenie społeczne i przynależność religijną, ucząc tolerancji i szacunku dla odmiennych poglądów.