• Nasz profil

    • Wizja szkoły

    • Naszym celem jest nie tylko rzetelne nauczanie, ale także chcemy, aby nasi absolwenci byli ludźmi świadomymi własnych możliwości, gotowymi uczyć się przez całe życie, a także chętnie dzielącymi się swą wiedzą i doświadczeniem w atmosferze współpracy i życzliwości.

     Uczymy jak rozwiązywać problemy i nie stosować przemocy. Pokazujemy, jak odpowiedzialnie korzystać z nowoczesnych technologii. Cenimy kreatywność naszych uczniów, pomagamy rozwijać indywidualne talenty w różnych dziedzinach. Przygotowujemy świadomych odbiorców kultury, ludzi ceniących wolność i praworządność. Zachęcamy do aktywności obywatelskiej i społecznej. Zmierzamy do tego, aby nasz absolwent stał się człowiekiem samodzielnie poszukującym wiedzy, świadomym i krytycznym wobec rzeczywistości, tolerancyjnym wobec odmienności, ale i odważnie broniącym wyznawanych wartości,  dokonującym świadomych i odpowiedzialnych wyborów. Zależy nam na poszanowaniu  tradycji oraz wskazywaniu możliwości rozwoju w perspektywie przyszłości. 

     Przed naszymi Szkołami nowe wyzwania. W czasach wielkich zmian i reform edukacyjnych chcemy ciągle podnosić poziom nauczania, przedstawiać ciekawą i atrakcyjną ofertę dla obecnych i przyszłych uczniów. Głęboko wierzymy, że szkoły przy Grodzkiej będą z powodzeniem rozwijały się przez kolejne dziesięciolecia.

    • Z dziejów szkoły

    • Historia miejsca pod Wawelem, przy ul. Grodzkiej 60 w Krakowie, jest od ponad dwustu lat związana z działalnością edukacyjną krakowskich ewangelików. Dzięki duchowi tolerancji, jaki panował w Rzeczypospolitej Krakowskiej, po 1816 r. powołano Komisję Szkolną. Na jej czele stanął prof. dr Jerzy Samuel Bandtkie, wybitny uczony, wykładowca Wszechnicy Jagiellońskiej.
     Opracowany przez niego program nauczania przewidziany na trzy lata, obejmował naukę czytania, pisania, ortografii, historii, przyrody, geografii i gramatyki. Zajęcia w nowo powstałej szkole rozpoczęły się w styczniu 1826 r.
     Szkoła przechodziła liczne przeobrażenia. W XX-leciu międzywojennym funkcjonowała pod nazwą Prywatna 7-klasowa Szkoła Powszechna Zboru Ewangelickiego, do której w równych częściach uczęszczały dzieci ewangelickie, katolicka oraz żydowskie. W atmosferze otwartości i tolerancji zajęcia odbywały się nieprzerwanie aż do wybuchu II wojny światowej. We wrześniu 1939 r. budynek został zajęty przez wojsko niemieckie, więc 73 dzieci kontynuowało naukę w
     mieszkaniu ks. dyrektora Wiktora Niemczyka, które pastorowa niemalże w całości oddała do dyspozycji nauczycieli. Ostatecznie szkoła została zamknięta przez Niemców 24 listopada 1939r.
     Bezpośrednim impulsem do wznowienia działalności edukacyjnej na Grodzkiej stała się możliwość odzyskania po 1989 r. historycznego budynku szkoły, zajmowanego po wojnie przez Wyższą Szkolę Pedagogiczną. W 1992 r. grupa parafian i sympatyków alternatywnych inicjatyw edukacyjnych powołała Fundację Edukacyjną im. J. S. Bandtkiego, która po roku starań - przy współudziale wybitnego pedagoga krakowskiego, dyrektora Mieczysława Stefanowa - założyła VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące. Liceum, a od 1999 r. także Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. M. Reja – przekształcone w 2017 r. w Prywatną Szkołę Podstawową im. Mikołaja Reja - nawiązują do chlubnej tradycji szkół ewangelickich, które mieściły się przy ulicy Grodzkiej. Wielkie podziękowania należą się całej Radzie Parafialnej, a szczególnie Pastorom: Romanowi Miklerowi oraz Romanowi Prackiemu. To właśnie dzięki ich decyzji otrzymaliśmy w użytkowanie budynek naszych szkół.
     Zaczynaliśmy skromnie od jednej klasy. Z kandydatami oraz ich rodzicami rozmawiał nieoceniony pan Dyrektor Stefanów. On też budował kadrę pedagogiczną. Początkowo byli to wybrani nauczyciele z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie: angielskiego nauczała Pani Profesor Barbara Tischner, geografii Pani Profesor Irena Kaczmarczyk, chemii Pani Profesor Irena Grabczak, historii Pan Profesor Marek Eminowicz, a w tężyźnie fizycznej ćwiczył wychowanków Pan Profesor Jan Krok. Języka ojczystego nauczała świeżo upieczona absolwentka polonistyki UJ Pani Katarzyna Tischner, która została wychowawczynią pierwszego rocznika. Z wielką życzliwością i zapałem w sekretariacie urzędowała Pani Anna Kułak. W kolejnych latach szkoła rozrastała się, obejmowaliśmy w posiadanie nowe sale lekcyjne, przybywali nowi nauczyciele, zakładaliśmy pierwsze pracownie.
     Ogromną i nieocenioną rolę w stworzeniu szkoły, jej klimatu i niepowtarzalnej atmosfery, odegrał pierwszy dyrektor VII PLO, wielki Pedagog krakowski Mieczysław Stefanów. W 1992 r. współtworzył VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące i był jego pierwszym — do grudnia 1997 r. — dyrektorem. Od 2000 r. był także członkiem Walnego Zebrania Fundacji Edukacyjnej im. J. S. Bandtkiego.
     Miałem zaszczyt znać drogiego Dyrektora — w latach 1982-86 jako nauczyciela i mojego Dyrektora w V LO. Te cztery lata - trudne czasy - to Mieczysław Stefanów, który zawsze bronił swoich wychowanków przed represjami komuny. To pedagog nastawiony na dialog, wyrozumiały dysputant, otwarty na innych. Dzięki Dyrektorowi krakowska Piątka była oazą wolności i swobody.

     Przez ponad 25 lat od założenia liceum a potem pozostałych szkół nasze placówki wyrobiły sobie rozpoznawalną markę na krakowskim rynku edukacyjnym. Szkoła nosząca od 1998 r. imię Mikołaja Reja cieszy się bardzo dobrą opinią, nasi uczniowie są doskonale przygotowani do egzaminów maturalnych i ósmoklasisty, o czym świadczą coroczne wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych i rankingów, uczniowie zdobywają tytuły finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych, konkursów, wspaniale radzą sobie na studiach w kraju i za granicą.

     Dyrektor
     Piotr Machowski

  • Kontakty

   • VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Krakowie Prywatna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Krakowie
   • 12 423-03-72 - sekretariat liceum 572 294 098 - sekretariat liceum 663 905 633 - sekretariat szkoła podstawowa
   • ul. Grodzka 60 31-044 Kraków Poland
   • NIP 676 252 19 82
   • Krakowska Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Samuela Bandtkiego 29 1240 1431 1111 0000 1045 0860
  • Logowanie