• Projekty

   • Projekty - interdyscyplinarna edukacja nieformalna 


   • W naszej szkole realizowane są projekty uzupełniające edukację formalną, dzięki którym uczniowie wykorzystują wiedzę z różnych dziedzin. 


    • Szkoła w radiu - zakończenie projektu.

    •  

      

      

     Uczniowie klasy 1A PLO otrzymali certyfikaty ukończenia projektu. 

     Gratulujemy !!!

    • Szkoła w radiu

    •  

     Uczniowie z klasy 1A realizują projekt " Szkoła w radiu". W trakcie zajęć przygotowują wywiady, listy dialogowe, muzykę , a także montują swoje nagrania. Audycje emitowane będą  w Radiu Pryzmat - najbliższa już w piątek 8 października o 19.00.

     Zapraszamy.

     Zobacz więcej zdjęć w galerii.

    • Religioznawstwo

    • W naszym VII PLO im. M. Reja realizowany jest fakultatywny (nieobowiązkowy) przedmiot RELIGIOZNAWSTWO. Poznajemy na nim, w trakcie spotkań teoretycznych w szkole i praktycznych poza nią, dziedzictwo kulturowe i religijne różnorodnych społeczności świata. Wędrujemy w naszych poszukiwaniach do Afryki (wierzenia Egiptu oraz religie naturalne), Azji (hinduizm, buddyzm, shinto) i obu Ameryk (religie prekolumbijskie) i Europy. Spotykamy się z wielkimi kulturami monoteistycznymi – judaizm, chrześcijaństwo, islam. Zdobywamy wiedzę teoretyczną i praktyczną - spotykamy się z przedstawicielami społeczności wyznaniowych w ich świątyniach. Poznajemy inne miejsca, myśli i ludzi być może po to, by lepiej poznać siebie.

     Zajęcia prowadzi Bogusław Tondera.

     Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach – najbliższe 28.09 (poniedziałek) g. 15.15, s.4.

   • brak danych
    • KLUB WYSPIAŃSKIEGO

    • KLUB WYSPIAŃSKIEGO - projekt edukacyjny TEATRU im. J. SŁOWACKIEGO
     Celem projektu jest  wspomaganie  młodzieży w rozwoju Świadomych i zaangażowanych postaw obywatelskich, które cechowałyby się wysokim poziomem wrażliwości i empatii społecznej; krytycznym i samodzielnym, niepodatnym na manipulację myśleniem; a także ambicji budowania swojej przyszłości w oparciu o ciągłe samokształcenie poprzez aktywny kontakt ze światem sztuki i myśli. W ramach Klubu zaplanowano specjalne pokazy znajdujących się w repertuarze teatru spektakli, nawiązujących do twórczości Wyspiańskiego. Z myślą o naszych klubowiczach połączymy je z dyskusją, w trakcie której będzie okazja do wymiany myśli z twórcami i aktorami spektakli.

     opiekun projektu Grażyna Kuśmider

    • REJ IN UK

    • W ramach spontanicznej akcji REJ IN UK proponujemy zainteresowanym uczniom naukę języka angielskiego w Wielkiej Brytanii oraz zwiedzanie zabytków i poznawanie kultury brytyjskiej.
     W tym roku:
     29 luty - 8 marca 2020 tydzień kursu językowego w Cambridge, mieszkamy u rodzin brytyjskich.
     17 czerwca 2020 zwiedzamy południową Anglię.
     Nadzór nad inicjatywami
     Edyta Ciszewska

    • Kultura Żydów Polskich

    • to interdyscyplinarne/międzyprzedmiotowe zajęcia pozalekcyjne

     Zajęcia przygotowane są modułowo. W ciągu roku szkolnego uczestnicy biorą udział w minimum 10 bądź maksimum 14 modułach. Zajęcia obejmują formy wykładowe, dyskusyjne, pracę w oparciu o teksty źródłowe (teksty Pierwszego i Nowego Testamentu, chrześcijańskie apokryfy, proza fabularna i eseistyczna etc), spacery edukacyjne oraz warsztaty.
     W ciągu roku szkolnego uczniowie poznają element wiedzy o religii, życiu codziennym i obyczajach, kuchni, muzyce oraz obecności kultury żydowskiej w kontekstach pozażydowskich (np. polska sztuka przełomu XIX i XX wieku).
     Omawiane są kwestie związane z religijnym antyjudaizmem chrześcijańskim oraz pooświeceniowym, świeckim antysemityzmem epoki nowoczesności.
     Osobny moduł poświęcony jest haskali, syjonizmowi oraz powstaniu państwa Izrael i konfliktowi na Bliskim Wschodzie.
     Uczestnicy mają okazję wyjechać do Izraela (wyjad taki organizowany jest co dwa lata).
     Szkoła współpracuje z krakowskim oddziałem JCC, muzeum POLIN, ośrodkiem Brama Grodzka, stowarzyszeniem Festiwal Kultury Żydowskiej oraz krakowską gminą wyznaniową żydowską.
     Szkoła uczestniczy w polsko-izrealskim programie ZACHOWAĆ PAMIĘĆ współtworzonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz instytut Yad Vashem.

     opiekun projektu - Paweł Rogala

    • ZNAK W SZKOLE

    • Uczestnicy projektu ZNAK W SZKOLE spotykają się trzy razy w ciągu roku szkolnego na dyskusjach bądź wykładach.

     Tematy poruszane w czasie każdego ze spotkań pochodzą z tekstów drukowanych w bieżących i archiwalnych numerach miesięcznika ZNAK.
     Uczniowie mają za zadanie zapoznać się z propowanymi przez redakcję oraz opiekunów projektu tekstami oraz przygotować pytania lub zagadnienia, które, zainspirowani lekturą, chcieliby poruszyć.
     Pytania i zagadnienia przesyłane są zaproszonemu ekspertowi, który w oparciu o nie przygotowuje się do spotkania. 
     Celem projektu jest przybliżenie uczniom zagadnień, którymi  żyją współczesne środowiska intelektualne i opiniotwórcze.
     W  projekcie biora udział uczniowie VII PLO,  IV Lo im Tadeusza Kościuszki oraz VI LO im A. Mickiewicza. 
     Najbardziej aktywni uczestnicy z każdej ze szkół otrzymuję szanse odbycie stażu w redakcji miesięcznika. 
     Jak dotąd udział do rozmowy z uczniami przyjęli między innymi Agata Bielik-Robson,  Bartłomiej Dobroczyński czy Piotr Oczko.

     opiekun projektu - Paweł Rogala

    • Spotkania 1989

    • Polsko - czeskie spotkania  pt. 1989  są mikroprojektem edukacyjnym poświęconym  historii społecznej  oraz przemianami demokratycznymi w Polsce i Czechosłowacji  po roku1989.
     Uczniowie  z Krakowa oraz Ostrawy maja okazję odwiedzić się  oraz odbyć szereg zajęć edukacyjnych: spacerów, warsztatów oraz lekcji muzealnych.
     Przemiany roku 1898 przedstawione są w kontekście industrializacji i jej konsekwencji dla społeczeństwa (wystawa stała a byłej zrewitalizowanej kopalni w Ostrawie) oraz polskich historii środowisk emigracyjnych  w Paryżu (warsztaty w muzeum Józefa Czapskiego w Krakowie).
     Przed spotkaniami polscy uczniowie maja za zadanie przygotować spacer edukacyjny przedstawiający miejsca ważne dla ruchu praw obywatelskich oraz zapoznać się z biografiami wybranych postaci ważnych dla  historii Aksamitnej Rewolucji  (Pavel Tigrid, Marta Kubisova czy Vaclav Havel).
     Projekt jest wspierany instytucjonalnie oraz finansowany przez czeski ośrodek PANT, odpowiednik warszawskiego ośrodka KARTA.

     opiekun projektu - Paweł Rogala

    • Klub filmowy Latająca Machina

    • Czym się zajmujemy?
     Oglądamy filmy, rozmawiamy o sztuce filmowej, tworzymy scenariusze, uczymy się filmować, poznajemy pracę na planie filmowym, uczestniczymy w warsztatach, kręcimy krótkie etiudy filmowe.

     W naszym dorobku są następujące etiudy i realizacje filmowe:
     2014:
     - „Tytułopisarz" - etiuda filmowa
     2015:
     - „Mysz" - etiuda filmowa
     - realizacja nabożeństwa ekumenicznego w Kościele Św. Marcina w Krakowie - link do filmu
     - realizacja Dnia Teatru w PWST
     2016:
     - „Pięć Złotych" - etiuda filmowa
     - realizacja „Teatru Cieni"
     2017:
     - „Zegarek" - etiuda filmowa
     - realizacja Dnia Teatru w PWST
     - „Czerwone buty" - etiuda filmowa
     Pokazy premierowe odbywają się na uroczystościach Święta naszej Szkoły

  • Kontakty

   • VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Krakowie Prywatna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Krakowie
   • 12 423-03-72 (telefon, fax) 572 294 098 - liceum 663 905 633 - szkoła podstawowa
   • 31-044 Kraków ul. Grodzka 60 31-044 Kraków Poland
   • biuroszkolyreja@gmail.com
   • psprejkrakow@gmail.com
   • NIP 676 252 19 82
   • Krakowska Fundacja Edukacyjna im. Samuela Bandtkiego 29 1240 1431 1111 0000 1045 0860
  • Logowanie