• Rekrutacja

     • Rekrutacja do VII PLO na rok szkolny 2022/23

     •  

      Informujemy, że rekrutacja do klas pierwszych VII Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja na rok szkolny 2022/23 została zakończona.


      Piotr Machowski
      Dyrektor

     • Nabór do VII PLO

     • Nabór do VII PLO odbywa się na następujących zasadach:

      KROK 1: należy telefonicznie umówić spotkanie z wicedyrektorem szkoły  (spotkanie rozumiemy jako rodzaj rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem). W tym  celu prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, tel. 572-294-098.

      KROK 2 : na spotkaniu powinien pojawić się kandydat oraz przynajmniej jeden z rodziców / prawnych opiekunów.

      KROK 3: podczas rozmowy kwalifikacyjnej chcielibyśmy mieć wgląd w dokumenty kandydata (świadectwo ukończenia klasy siódmej, dyplomy, wyróżnienia, inne świadectwa dające pojęcie o zainteresowaniach/pasjach/szczególnych osiągnięciach).

      KROK 4: rodziców kandydatów, którzy pomyślnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, chcemy na przełomie I/II 2020 r. zapraszać do podpisania umów.