• Rekrutacja

     • Nabór do Prywatnej SP

     • Informujemy, że od 09.05 rozpoczynamy rekrutację do klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/24.

      Kwalifikacja odbywa się na podstawie rozmowy rodziców z dyrekcją szkoły oraz spotkania dziecka z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Na spotkanie prosimy przynieść dokumentację dziecka z poprzedniego etapu kształcenia.

      Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, pod numerem telefonu        663 905 633