• Szkoły Reja

    • Prywatna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja 

    • Rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024 została zawieszona.

     Informujemy, że od 03.04.2023 rozpoczynamy rekrutację do klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2024/25, a także rekrutację dodatkową do klasy 7 na rok szkolny 2023/24.

     Kwalifikacja odbywa się na podstawie rozmowy rodziców z dyrekcją szkoły oraz spotkania dziecka z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Na spotkanie prosimy przynieść dokumentację dziecka z poprzedniego etapu kształcenia.

     Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, pod numerem telefonu

     663 905 633

    • VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja

    • Nabór do klas pierwszych VII Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Krakowie na rok szkolny 2023/2024 

     Uprzejmie informuję, że nabór do klas pierwszych VII PLO na rok szkolny 2023/24 został zakończony.

     Piotr Machowski

     Dyrektor

     Nabór do VII PLO odbywa się na następujących zasadach:

     Kwalifikacja odbywa się na podstawie rozmowy rodziców i kandydata z Dyrektorem szkoły . W tym  celu prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, pod numerem telefonu:

     572 294 098