• Prywatna Szkoła Podstawowa

     • Świetlica

     • Regulamin_swietlicy.pdf

      We wrześniu organizacja pracy świetlicy szkolnej opierała się na zagadnieniu integracji grupy uczniowskiej oraz praw i obowiązków dzieci. Wspólnie  z uczniami ustaliliśmy normy i zasady obowiązujące na świetlicy w roku szkolnym 2019/2020. 
      Poprzez wykonywanie prac plastycznych związanych z tematyką przemijającego lata, wspólnie przywołaliśmy wspomnienia związane z wakacjami.
      W październiku w świetlicy szkolnej odbyły się dwa konkursy. Pierwszy z nich był konkursem grupowym, w którym uczniowie klas I, II, III i IV szkoły podstawowej wspólnie grali w gry planszowe. Drugi konkurs, plastyczny, związany był z tematyką darów jesieni. W październiku wspólnie z uczniami celebrowaliśmy Dzień Dyni, w trakcie którego odbyła się zabawa taneczna, poczęstunek oraz gry i zabawy taneczne grupowe. W miesiącu tym odbyły się również zajęcia kreatywne w których dzieci tworzyły biżuterię oraz zakładki do książek.
      W miesiącu październiku ruszyły także zorganizowane przez wychowawców świetlicy cykliczne zajęcia ruchowe z zumby oraz wyzwanie czytelnicze mające na celu rozszerzenie tematyki czytelniczej u uczniów.